to cao - các bài viết về to cao, tin tức to cao

Vụ “dựng chuyện ký quỹ để chiếm đoạt 3 tỷ đồng”: Đừng để sót lọt tội phạm

Lợi dụng việc hạn chế về pháp luật của 1 doanh nhân người nước ngoài, 2 đối tượng dựng chuyện nhằm mục đích chiếm đoạt 3 tỷ đồng rồi tránh mặt.

Theo dõi Pháp Luật Plus