TNXP - các bài viết về TNXP, tin tức TNXP

Thái Bình: Cần hướng dẫn để giải quyết chế độ cho 700 cựu TNXP?

Theo Sở LĐ,TB&XH Thái Bình, do không xác định được những cựu TNXP làm nhiệm vụ tại Đắk Lắk trực tiếp phục vụ kháng chiến nên không thể giải quyết chế độ.

Theo dõi Pháp Luật Plus