TNGT - các bài viết về TNGT, tin tức TNGT

Quảng Ninh đẩy lùi nguy cơ TNGT đường thủy mùa mưa bão

Tỉnh Quảng Ninh có những giải pháp quyết liệt ngặn chặn, đẩy lùi nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường thủy nội địa trong mùa mưa, bão.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1