TMS Hotel - các bài viết về TMS Hotel, tin tức TMS Hotel

Đà Nẵng: Cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường các cửa xả ven biển

Đầu tư cải tạo cửa xả Mỹ An, sau khi công trình xây dựng đấu nối xả thải chưa xin phép gây quá tải hệ thống nước thải thành phố.

Theo dõi Pháp Luật Plus