Pháp Luật Plus - TKV - các bài viết về TKV, tin tức TKV

TKV - các bài viết về TKV, tin tức TKV

Địa ốc 8AM: Cho phép dịch đất ở Bắc Vân Phong, lý do huyện Vĩnh Tường hối lộ Thanh tra Bộ Xây dựng

Giao dịch trở lại đất ở Bắc Vân Phong, xử lý đất rừng phòng hộ thành trang trại... là những tin chính trong Địa ốc 8AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus