Pháp Luật Plus - tỉnh Vĩnh Long - các bài viết về tỉnh Vĩnh Long, tin tức tỉnh Vĩnh Long

tỉnh Vĩnh Long - các bài viết về tỉnh Vĩnh Long, tin tức tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long vào danh sách thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Vĩnh Long là tỉnh Bộ sẽ thanh tra trong quý I và II năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết