Pháp Luật Plus - Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu - các bài viết về Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu, tin tức Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu

Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu - các bài viết về Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu, tin tức Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu

Tình trạng vi phạm pháp luật trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phức tạp

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm đã nhận xét như vậy trước Quốc hội trong phiên làm việc ngày 10/11.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1