tình nguyện viên - các bài viết về tình nguyện viên, tin tức tình nguyện viên

Bếp ăn 0 đồng đỏ lửa để người dân trong khu cách ly ấm lòng

Cà Mau đã kịp thời, hỗ trợ hàng chục nghìn người có chỗ ấm lòng, an tâm thực hiện tốt các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
“Biệt đội vá đường” thầm lặng

“Biệt đội vá đường” thầm lặng

0
Từ những lão nông đến những thanh niên, trai trẻ trong làng, ai có thời gian rãnh, có tinh thần vì cộng đồng đều có thể tham gia “Biệt đội vá đường”.
Khi Phó Thủ tướng làm tình nguyện viên

Khi Phó Thủ tướng làm tình nguyện viên

0
Nếu được hỏi bạn có dám làm tình nguyện viên tiêm ắc xin Covid-19 do Việt Nam sản xuất đang trong thử nghiệm, có thể nhiều người sẽ ngần ngại.