tình người trên hành trình hồi hương - các bài viết về tình người trên hành trình hồi hương, tin tức tình người trên hành trình hồi hương

Tình người trên đường trường về quê tránh dịch

Người lao động ở các tỉnh miền Trung vào phương Nam mưu sinh nay hối hả về quê tránh dịch, tạo nên một hành trình di chuyển hồi hương lịch sử...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1