tỉnh nghèo - các bài viết về tỉnh nghèo, tin tức tỉnh nghèo

Lai Châu và cuộc chuyển đổi “không có gì để mất”

Lợi thế các tỉnh nghèo do không phải đầu tư quá nhiều. Quan trọng là quyết tâm, kiên định của người đứng đầu, sự đồng thuận của toàn hệ thống chính trị.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1