Pháp Luật Plus - Tính mạng con người là trên hết - các bài viết về Tính mạng con người là trên hết, tin tức Tính mạng con người là trên hết

Tính mạng con người là trên hết - các bài viết về Tính mạng con người là trên hết, tin tức Tính mạng con người là trên hết

Không phạt xe tải thiếu khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết"

UB ATGT Quốc gia cho biết, không phạt xe tải thiếu khẩu hiệu “Tính mạng con người là trên hết".

Theo dõi Pháp Luật Plus