tỉnh hòa bình - các bài viết về tỉnh hòa bình, tin tức tỉnh hòa bình

Lãnh đạo Hòa Bình nói gì về công trình xây lắp khẩu hiệu hết 10 tỷ đồng?

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hòa Bình khẳng định đây là công trình đầu tư xây dựng từ nguồn chi sự nghiệp của địa phương.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1