Tình hình kinh doanh Nhiệt điện phả lại - các bài viết về Tình hình kinh doanh Nhiệt điện phả lại, tin tức Tình hình kinh doanh Nhiệt điện phả lại

Quý III/2020: Nhiệt điện Phả Lại báo lãi giảm đến 53%

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) vừa công bố báo cáo tài chính trong quý III/2020 với lãi sau thuế giảm 53% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus