tỉnh hải dương - các bài viết về tỉnh hải dương, tin tức tỉnh hải dương

Hỗ trợ 270 tỷ đồng cho Hải Dương phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm cấp 270 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hải Dương...

Theo dõi Pháp Luật Plus