tỉnh Hà Tĩnh ra tòa án - các bài viết về tỉnh Hà Tĩnh ra tòa án, tin tức tỉnh Hà Tĩnh ra tòa án

Bị truy thu thuế bất thường, doanh nghiệp kiện Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ra tòa

Cho rằng cơ quan thuế đã truy thu bất thường với số tiền hàng tỷ đồng, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh vừa bị một doanh nghiệp kiện ra Tòa án.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1