tinh giản biên chế - các bài viết về tinh giản biên chế, tin tức tinh giản biên chế

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; đồng thời nghiên cứu, rà soát,...

Theo dõi Pháp Luật Plus

50 năm và một câu chuyện

50 năm và một câu chuyện

0
Đã đến lúc phải cắt bỏ bớt các tổ chức chồng chéo. Không nhất thiết chính quyền có tổ chức gì thì hệ thống đảng, đoàn thể phải có tổ chức ấy.