tinh giản biên chế - các bài viết về tinh giản biên chế, tin tức tinh giản biên chế

Một đợt làm mạnh: Giảm 4 vạn người hưởng lương, cắt ngàn đầu mối

Hàng triệu người hưởng lương từ ngân sách đã khiến tiền chi cho đầu tư còn khiêm tốn. Việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là không thể trì hoãn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

50 năm và một câu chuyện

50 năm và một câu chuyện

0
Đã đến lúc phải cắt bỏ bớt các tổ chức chồng chéo. Không nhất thiết chính quyền có tổ chức gì thì hệ thống đảng, đoàn thể phải có tổ chức ấy.