Pháp Luật Plus - tinh giản biên chế - các bài viết về tinh giản biên chế, tin tức tinh giản biên chế

tinh giản biên chế - các bài viết về tinh giản biên chế, tin tức tinh giản biên chế

Slide - Điểm tin thị trường: Kim ngạch nhập khẩu xe tháng 5 lập kỷ lục

Những tin chính: Sau 3 năm, cả nước đã đã tinh giản biên chế 40.500 người; Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống giảm mạnh còn 5,65%..

Theo dõi Pháp Luật Plus

50 năm và một câu chuyện

50 năm và một câu chuyện

0
Đã đến lúc phải cắt bỏ bớt các tổ chức chồng chéo. Không nhất thiết chính quyền có tổ chức gì thì hệ thống đảng, đoàn thể phải có tổ chức ấy.
Link liên kết