tinh giảm - các bài viết về tinh giảm, tin tức tinh giảm

Chính quyền đô thị tại TP.HCM: Giảm cấp, bậc chính quyền để tinh gọn bộ máy

Để TP HCM thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, đề án chính quyền đô thị TP HCM được xây dựng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Nêu gương và bêu gương

Nêu gương và bêu gương

0
Hình ảnh đám cưới cùng sự huyên náo ngay tại trụ sở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong giờ hành chính khiến ai chứng kiến đều bất bình.