Pháp Luật Plus - TĨNH GIA - các bài viết về TĨNH GIA, tin tức TĨNH GIA

TĨNH GIA - các bài viết về TĨNH GIA, tin tức TĨNH GIA

Kinh hãi cảnh bố để con gái đứng trên yên xe máy đi với tốc độ cao

Dư luận rất phẫn nộ việc một người bố để con gái nhỏ tuổi đứng lên yên xe phía sau và lao đi với tốc độ lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus