tỉnh Gia Lai - các bài viết về tỉnh Gia Lai, tin tức tỉnh Gia Lai

Gia Lai: Khởi tố Trạm trưởng bảo vệ rừng và các thuộc cấp khai thác gỗ trái phép

Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn, thuộc địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai nhưng trạm trưởng cùng các thuộc cấp lại phá rừng

Theo dõi Pháp Luật Plus

1