Pháp Luật Plus - tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về tỉnh Đắk Lắk, tin tức tỉnh Đắk Lắk

tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về tỉnh Đắk Lắk, tin tức tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk: Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thị xe máy

 Đạt đi trên các tuyến phố dò la, khi thấy người nào để xe máy sơ hở thì liền tiếp cận rồi dùng vam phá khóa, điều khiển xe máy tẩu thoát.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1