Pháp Luật Plus - tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về tỉnh Đắk Lắk, tin tức tỉnh Đắk Lắk

tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về tỉnh Đắk Lắk, tin tức tỉnh Đắk Lắk

Sập công trình Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk

Trong lúc đổ bê tông tầng 3 của tòa nhà Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk thì bất ngờ bê tông đổ xuống.

Theo dõi Pháp Luật Plus