Pháp Luật Plus - tình cờ - các bài viết về tình cờ, tin tức tình cờ

tình cờ - các bài viết về tình cờ, tin tức tình cờ

Vợ chồng nghèo rước cả trăm người tâm thần về nuôi

Tính cả những người đã khỏi bệnh thì con số đã lên đến hàng trăm, còn chính xác bao nhiêu gia chủ cũng không nhớ nổi.

Theo dõi Pháp Luật Plus