tỉnh Bình Định - các bài viết về tỉnh Bình Định, tin tức tỉnh Bình Định

Chủ đầu tư nói gì về việc xâm phạm rừng phòng hộ ngoài dự án ở Bình Định?

Chủ đầu tư dự án điện mặt trời ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nói việc phá trắng hơn 5 ha rừng phòng hộ ven biển là do… nhầm lẫn!

Theo dõi Pháp Luật Plus

1