TỈNH BẮC NINH - các bài viết về TỈNH BẮC NINH, tin tức TỈNH BẮC NINH

Giải quyết khiếu nại của công dân tỉnh Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu giải quyết khiếu nại, kiến nghị của một số công dân tỉnh Bắc Ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus