tin tức giao thông - các bài viết về tin tức giao thông, tin tức tin tức giao thông

Bộ GTVT cần tiếp tục giải ngân hơn 20.000 tỷ đồng

Theo Chính phủ, trong tháng 9/2021, Bộ GTVT giải ngân khoảng 4.197 tỷ đồng, giá trị giải ngân lũy kế đạt 61,4% kế hoạch cả năm...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1