Tin tức - sự kiện - các bài viết về Tin tức - sự kiện, tin tức Tin tức - sự kiện

Tăng mức xử phạt để ngăn ngừa vi phạm trong hoạt động báo chí

Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Theo dõi Pháp Luật Plus