Pháp Luật Plus - tín ngưỡng - các bài viết về tín ngưỡng, tin tức tín ngưỡng

tín ngưỡng - các bài viết về tín ngưỡng, tin tức tín ngưỡng

Tục thi Mẹ đồng quan của người Hà Nội xưa

Tục lệ cổ xưa này đến nay đã không còn được duy trì và chỉ còn qua những câu chuyện truyền lại của các cụ đồng cựu đất Hà Thành.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tiền lệ

Tiền lệ

0
Ở Pakistan, từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước quy định pháp luật cấm mọi hình thức báng bổ những gì được coi là linh thiêng trong tôn giáo.
Áo: Tín ngưỡng thua uy lực đồng tiền

Áo: Tín ngưỡng thua uy lực đồng tiền

0
Chuyện xảy ra ở nước Áo và là một vụ tai nạn giao thông. Nhưng cũng phải đến tận toà án cao cấp nhất thì mới có được phán xử cuối cùng.