Pháp Luật Plus - Tin học - các bài viết về Tin học, tin tức Tin học

Tin học - các bài viết về Tin học, tin tức Tin học

BV Đa khoa Nông nghiệp bị tố gây thất thoát ngân sách

Bệnh viện (BV) Đa khoa Nông nghiệp bị tố được “phù phép” kê khống giá trị lên gấp nhiều lần thực tế, gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus