Pháp Luật Plus - tín dụng ngân hàng - các bài viết về tín dụng ngân hàng, tin tức tín dụng ngân hàng

tín dụng ngân hàng - các bài viết về tín dụng ngân hàng, tin tức tín dụng ngân hàng

Tín dụng cả năm nay sẽ thấp hơn mục tiêu 14%?

Theo khảo sát mới đây của NHNN cho thấy các tổ chức tín dụng (TCTD) đã giảm kỳ vọng tăng trưởng huy động và tín dụng trong thời gian tới. 

Theo dõi Pháp Luật Plus