Pháp Luật Plus - tin cậy - các bài viết về tin cậy, tin tức tin cậy

tin cậy - các bài viết về tin cậy, tin tức tin cậy

Hai người ở quán cơm Tin Cậy và Tin Tưởng đánh nhau, 1 người tử vong

Chỉ vì chút mâu thuẫn, 2 người ở quán cơm Tin Cậy và Tin Tưởng đã xảy ra xô xát. Hậu quả làm 1 người tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus