tin bão số 12 năm 2017 - các bài viết về tin bão số 12 năm 2017, tin tức tin bão số 12 năm 2017

Bão số 12: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ huy ứng phó bão

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đang ở Khánh Hòa đôn đốc, ứng phó bão.

Theo dõi Pháp Luật Plus