Pháp Luật Plus - tin bão mới nhất trong ngày hôm nay - các bài viết về tin bão mới nhất trong ngày hôm nay, tin tức tin bão mới nhất trong ngày hôm nay

tin bão mới nhất trong ngày hôm nay - các bài viết về tin bão mới nhất trong ngày hôm nay, tin tức tin bão mới nhất trong ngày hôm nay

Bão số 12: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ huy ứng phó bão

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đang ở Khánh Hòa đôn đốc, ứng phó bão.

Theo dõi Pháp Luật Plus