tìm việc làm - các bài viết về tìm việc làm, tin tức tìm việc làm

Sinh viên thất nghiệp do thiếu định hướng nghề nghiệp

Khảo sát tại buổi hội thảo "Hoạch định tương lai-Định hướng nghề nghiệp" do Trường ĐH Hòa Bình vừa tổ chức cho thấy sinh viên thất nghiệp do thiếu định hướng nghề.

Theo dõi Pháp Luật Plus