Pháp Luật Plus - tim mạch - các bài viết về tim mạch, tin tức tim mạch

tim mạch - các bài viết về tim mạch, tin tức tim mạch

Lần đầu tái tạo van tim bằng vật liệu tự thân tại TP Đà Nẵng

Bệnh nhân được tạo hình toàn bộ van động mạch chủ bằng màng tim tự thân có thể sinh hoạt, làm việc giống như người bình thường ngay sau mổ.

Theo dõi Pháp Luật Plus