Pháp Luật Plus - tiêu thụ - các bài viết về tiêu thụ, tin tức tiêu thụ

tiêu thụ - các bài viết về tiêu thụ, tin tức tiêu thụ

Cần xây dựng mùa vụ sản xuất thanh long phù hợp với tình hình thực tế

Tỉnh Bình Thuận vừa có khuyến cáo người dân cần xây dựng mùa vụ sản xuất thanh long phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hoạt động xuất khẩu.

Theo dõi Pháp Luật Plus