Pháp Luật Plus - tiêu thụ - các bài viết về tiêu thụ, tin tức tiêu thụ

tiêu thụ - các bài viết về tiêu thụ, tin tức tiêu thụ

Người dân Bắc Giang thắng lớn vụ vải thiều 2019, thu về hàng trăm triệu USD

Tỉnh Bắc Giang vừa tổng kết vụ vải thiều năm 2019, theo đó tổng sản lượng tiêu thụ toàn tỉnh đạt 147.030 tấn vải, tổng giá trị đạt 6.365 tỷ đồng

Theo dõi Pháp Luật Plus