tiểu học nguyễn thị minh khai - các bài viết về tiểu học nguyễn thị minh khai, tin tức tiểu học nguyễn thị minh khai

Học sinh lớp 3 trả lại hơn 40 triệu đồng cho người bị mất

Một học sinh lớp 3 ở Cà Mau nhặt được hơn 40 triệu đồng và đem trả lại cho người bị mất.

Theo dõi Pháp Luật Plus