Pháp Luật Plus - tiêu chuẩn VietGAP - các bài viết về tiêu chuẩn VietGAP, tin tức tiêu chuẩn VietGAP

tiêu chuẩn VietGAP - các bài viết về tiêu chuẩn VietGAP, tin tức tiêu chuẩn VietGAP

Lỗ hổng pháp lý trong kiểm định thực phẩm

Có nhiều hiện tượng kiểm dịch viên ghi giấy chứng nhận kiểm dịch cho thực phẩm tươi sống xuất đi các địa phương còn thiếu thông tin.

Theo dõi Pháp Luật Plus