Pháp Luật Plus - tiếp tục triển khai - các bài viết về tiếp tục triển khai, tin tức tiếp tục triển khai

tiếp tục triển khai - các bài viết về tiếp tục triển khai, tin tức tiếp tục triển khai

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa

Theo Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn vừa ký Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1