tiếp nhận - các bài viết về tiếp nhận, tin tức tiếp nhận

Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận hơn 8.300 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra

Được tổ chức kéo dài trong 7 ngày tại 4 địa điểm nhằm tạo thuận lợi cho người đến tham gia hiến máu và tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus