Pháp Luật Plus - tiếp đón hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi - các bài viết về tiếp đón hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi, tin tức tiếp đón hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi

tiếp đón hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi - các bài viết về tiếp đón hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi, tin tức tiếp đón hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi

Nga lấy lại ảnh hưởng ở châu Phi?

Tổng thống Nga Putin sẽ tiếp đón nhà lãnh đạo châu Phi, báo hiệu sự tích cực của Nga trong việc tìm cách khẳng định lại ảnh hưởng trên lục địa đen.

Theo dõi Pháp Luật Plus