TIẾP CẬN NGUỒN VỐN - các bài viết về TIẾP CẬN NGUỒN VỐN, tin tức TIẾP CẬN NGUỒN VỐN

Tín dụng đen bủa vây doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, GĐ phát triển, ĐH Fulbrigt Việt Nam, những DN vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn tiếp cận nguồn vốn, phải sử dụng nguồn "tín dụng đen"

Theo dõi Pháp Luật Plus