Tiếng Hàn và Tiếng ĐỨC trở thành môn học bắt buộc - các bài viết về Tiếng Hàn và Tiếng ĐỨC trở thành môn học bắt buộc, tin tức Tiếng Hàn và Tiếng ĐỨC trở thành môn học bắt buộc

Tiếng Hàn, tiếng Đức trở thành môn bắt buộc từ lớp 3 đến hết lớp 12?

Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus