tiền sử dụng đất - các bài viết về tiền sử dụng đất, tin tức tiền sử dụng đất

NÓNG - Loạt dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cư dân chịu thiệt!

Theo UBND TP Hà Nội, tính đến cuối tháng 1/2021, hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền nộp chậm.

Theo dõi Pháp Luật Plus