Pháp Luật Plus - tiến sĩ - các bài viết về tiến sĩ, tin tức tiến sĩ

tiến sĩ - các bài viết về tiến sĩ, tin tức tiến sĩ

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu giải trình về "lùm xùm" ứng viên GS,PGS

Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã yêu cầu các Hội đồng giáo sư ngành xác minh lại hồ sơ của ứng viên.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1