Pháp Luật Plus - tiến sĩ - các bài viết về tiến sĩ, tin tức tiến sĩ

tiến sĩ - các bài viết về tiến sĩ, tin tức tiến sĩ

Cần có hành lang pháp lý về an ninh nước sạch

Sự cố nước sạch sông Đà nhiễm dầu cho thấy, các cơ quản lý Nhà nước còn có nhiều lỗ hổng liên quan đến việc cấp nước an toàn...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cần lắm, các giáo sư...

Cần lắm, các giáo sư...

0
Ngành Y tế vừa làm một việc rất đáng hoan nghênh là thống nhất các đầu mối y tế trong một huyện. Nhờ vậy, 1.260 vị trí lãnh đạo được giảm..