Tiến Phương - các bài viết về Tiến Phương, tin tức Tiến Phương

Thiết lập kho tiền phương chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng

Công tác tiếp nhận, sắp xếp kho tiền phương phòng chống dịch Covid-19 khu vực miền Trung được đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

Theo dõi Pháp Luật Plus