Tiền Phụ Cấp - các bài viết về Tiền Phụ Cấp, tin tức Tiền Phụ Cấp

Quảng Ngãi nói thế nào về một số trường hợp cán bộ 'mất công chức'?

Mới đây, Quảng Ngãi điều động, thay đổi vị trí công tác một số cán bộ và việc này khiến một số người nhận quyết định “có tâm tư”.

Theo dõi Pháp Luật Plus