Pháp Luật Plus - Tiền Phong - các bài viết từ Tiền Phong, tin tức Tiền Phong

Tiền Phong - các bài viết từ Tiền Phong, tin tức Tiền Phong

Đại hội cổ đông Eximbank 2019 tiếp tục hoãn

Sáng ngày 21/6, Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tiến hành Đại Hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus