Pháp Luật Plus - Tiền Phong - các bài viết từ Tiền Phong, tin tức Tiền Phong

Tiền Phong - các bài viết từ Tiền Phong, tin tức Tiền Phong

VIDEO: Mục kích hải quan 'làm luật' ở cửa khẩu Tây Trang

Cán bộ hải quan tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên) nhận tiền nhiều đến mức phải dùng đến máy đếm tiền.

Theo dõi Pháp Luật Plus