tiện ích - các bài viết về tiện ích, tin tức tiện ích

Thí điểm tài khoản viễn thông

Thủ tướng vừa phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).

Theo dõi Pháp Luật Plus

1