tiền giường chiếm đến 70% tổng chi - các bài viết về tiền giường chiếm đến 70% tổng chi, tin tức tiền giường chiếm đến 70% tổng chi

Thông tư 15 của Bộ Y tế: Người bệnh thêm khổ vì tiền giường tăng 11%

Tại nhiều bệnh viện, tiền giường chiếm đến 70% tổng chi, gấp 2 đến 3 lần so với tiền thuốc; Nhiều tỉnh chi bình quân tiền giường cao hơn tiền thuốc...

Theo dõi Pháp Luật Plus