TIẾN ĐỘ - các bài viết về TIẾN ĐỘ, tin tức TIẾN ĐỘ

Cần hơn 900.000 tỉ cho giao thông TP.HCM 10 năm tới

900.000 tỉ đồng được xem là nguồn vốn đầu tư khổng lồ, tác động lớn đến người dân và cần nhiều hình thức huy động vốn.

Theo dõi Pháp Luật Plus