tiền điện tăng chóng mặt - các bài viết về tiền điện tăng chóng mặt, tin tức tiền điện tăng chóng mặt

Thông tin giá điện tăng chóng mặt tại Thanh Hóa: Xã Hải Thanh sửa sai bằng một việc sai lầm

HTX DV điện năng Hải Thanh, trực thuộc UBND xã đã vội vã cho in hóa đơn thu tiền điện mà không được phép của Chi Cục thuế huyện Tĩnh Gia.

Theo dõi Pháp Luật Plus